CALL FOR PAPERS

Informujemy, że można już przesyłać propozycje artykułów do siódmego numeru European Cybersecurity Journal.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: editor@cybersecforum.eu

Ostateczne wersje artykułów muszą zostać przesłane do dnia 1 marca 2017 r.