Kliknij aby pobrać Rekomendacje CYBERSEC 2016

 

CZYM JEST CYBERSEC ?

PUBLIC POLICY CONFERENCE

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

PRAKTYCZNE REKOMENDACJE

Celem konferencji CYBERSEC jest wypracowywanie strategicznych decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Rekomendacje pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej w ochronie cyberprzestrzeni.

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Efektem corocznej edycji CYBERSEC będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak   i transatlantyckim.

CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy, rozwoju i implementacja  najważniejszych publicznych strategii związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.

ŚCIEŻKA
WOJSKO

Adresowanie problemu coraz większej liczby cyberkonfliktów w Europie, dyskusja o roli NATO oraz o potrzebie wszechstronnej współpracy militarnej.

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Zapewnienie wsparcia w procesie definiowania trendów, wyzwań i możliwości dla sektora ICT i globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz  tworzenie cyberinnowacji.

ŚCIEŻKA
BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego we wspólnych inicjatywach tworzenia podstaw regulacyjnych i rozwijania dojrzałych rynków cyberbezpieczeństwa.

DLACZEGO CYBERSEC ?

ZALEŻNOŚĆ
OD ICT

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Jest to korzystne z punktu widzenia sektora biznesowego oraz sprawnego funkcjonowania państw. Rosnąca zależność od  ICT wymaga stworzenia wspólnego systemu cyberbezpieczeństwa, z udziałem wszystkich interesariuszy, który skoncentruje się także na cyberedukacji.

HYBRYDOWE
ZAGROŻENIA

Incydenty w cyberprzestrzeni  stały się codziennością, a wiele z nich niesie za sobą konsekwencje w świecie rzeczywistym. Cyberataki na infrastrukturę krytyczną zagrażają bezpieczeństwu państw i milionom ich obywateli, również przedsiębiorstwa, które stały się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków ponoszą olbrzymie straty, a napięcie geopolityczne wciąż wzrasta.

NOWE
WYZWANIA

W obliczu geopolitycznych napięć i niestabilnej sytuacji w Europie, związanej między innymi ze wzmożoną aktywnością organizacji terrorystycznych, a także coraz częstszymi cyberatakami na infrastrukturę krytyczną, państwa stoją przed koniecznością zbudowania kompleksowego systemu cyberbezpieczeństwa.

CYBEROBRONA
NATO

W ostatnim czasie między partnerami sojuszu transatlantyckiego uwidoczniły się rozbieżności w podejściu do ochrony danych osobowych, prywatności i suwerenności w cyberprzestrzeni, dlatego niezbędnym jest dziś dialog i współpraca. Podczas CYBERSEC omówione zostaną najważniejsze konkluzje lipcowego szczytu NATO w Warszawie, który uznał cyberprzestrzeń za domenę działań wojennych.

PRELEGENCI

PARTNERZY KONFERENCJI

Patroni honorowi

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Partnerzy

Partner CYBERSEC Start-Up Days

Partner Gali CYBERSEC

Partner logistyczny

Partnerzy wspierający

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni

Patroni instytucjonalni

ORGANIZATOR

PARTNER PROGRAMOWY

POWERED BY

Współfinansowanie

POBIERZ PROSPECTUS CYBERSEC 2016