Idea

CYBERSEC for Seniors to odpowiedź na przenoszenie wielu aktywności do globalnej sieci,
a także niedostateczne kwalifikacje użytkowników powyżej 50 roku życia, które korelują
z wysokim poziomem zagrożeń cyberprzestępczością skierowanym przeciwko seniorom.

 


 

Cel

Celem projektu CYBERSEC for Seniors jest upowszechnienie wykorzystania Internetu przez osoby 50+ oraz wykształcenie bezpiecznych zachowań.

 


 

Uczestnicy

Pierwsza edycja dedykowana osobom powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Kraków, którzy posiadają podstawoweumiejętności z korzystania z komputera i Internetu.

 


 

Program

Wykłady CYBERSEC for Seniors będą dotyczyć:

  • popularnych programów, strony internetowych, portali społecznościowych, aplikacji i usług istotnych dla Seniorów
  •  szczegółowego opisu dokonywania bezpiecznych płatności elektronicznych, robienia zakupów przez Internet, zakładania kont na portalach społecznościowych oraz użytkowania poczty elektronicznej
  • sposobów stosowanych przez cyberprzestępców do wyłudzania informacji i pieniędzy, kradzieży danych osobowych, wysyłania niezamówionych wiadomości handlowych tzw. spamów
  • prewencyjnych działań chroniących przed cyberzagrożeniami i niebezpiecznymi zjawiskami np. phishing, pharming

 


 

Data i miejsce

Drugi dzień II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2016,  27 września 2016r., Centrum Kongresowe ICE w Krakowie.

 


 

Rezultaty

Wykłady i prezentacje podczas CYBERSEC for Seniors podniosą kompetencje w zakresie bezpieczeństwa i higieny posługiwania się stronami internetowymi. Wyczulą ostrożność uczestników przed cyberatakami przy korzystaniu z aplikacji mobilnych i internetu.