Idea
CYBERSEC for Youth to odpowiedź na dynamikę rozwoju Internetu jako głównego medium i równoległą do tego procesu ekspansję cyberzagrożeń, na którą są narażeni zwłaszcza młodzi ludzie.

 


Cel
Projekt CYBERSEC for Youth jest programem szkoleniowym skierowanym bezpośrednio do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego nadrzędnym celem jest uświadomienie cyberzagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, a także wykształcenie umiejętności reagowania i bezpiecznego korzystania z zasobów i funkcjonalności Internetu.

 


 

Warsztaty
Warsztaty będą obejmować spotkania ze specjalistami którzy:

  • zdefiniują i opiszą przestępstwa w cyberprzestrzeni tj. phishing, pharming, doxing
  • opiszą metody stosowane przez przestępców oraz charakterystyczne symptomy cyberataków
  • omówią postępowanie w przypadku cyberataków
  • wskażą zasady i sposoby zabezpieczania komputerów i innych urządzeń mobilnych
  • przedstawią bezpieczne sposoby wykorzystywania możliwości i zasobów Internetu
  • zaprezentują profil i zadania pracowników ICT

 


 

Data i miejsce
Drugi dzień II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 27 września 2016r., Centrum Kongresowe ICE w Krakowie.

 


 

Rezultaty
Warsztaty CYBERSEC for Youth przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w sieci młodych użytkowników, a także do rozwijania zainteresowań naukowych związanych z tematyką ICT. Stanowią uzupełnienie deficytu zajęć szkolnych o treści dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni.

 


 

Partnerem Głównym Projektu CYBERSEC for Youth jest Alior Bank