„Cyfryzacja sektora opieki medycznej – nowy front cyberbezpieczeństwa” brief już w wersji polskiej

  • Bez kategorii

Z radością zachęcamy do przeczytania kolejnego briefu Instytutu Kościuszki. 

Wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem zmieniły cyfrowy krajobraz, zmuszając wiele gałęzi przemysłu do oszacowania swoich możliwości w zakresie ochrony wrażliwych danych, ewaluacji nowych form technologii, a także implementowania środków bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczniejsze środowisko IT. Przemysł medyczny, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przeszedł ogromną zmianę. W ciągu ostatnich 10 lat zarówno gabinety lekarskie jak i szpitale wprowadziły Elektroniczną Dokumentację Medyczną (ang. electronic health records – EHR).

Dokument Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act został uchwalony 17 lutego 2009 roku jako część amerykańskiej ustawy o odbudowie i reinwestycjach (ang. American Recovery and Reinvestment Act – ARRA). Jego główny cel to promowanie adaptowania technologii informacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej. Dokument ma za zadanie ulepszenie świadczenia opieki medycznej w ogólnym rozumieniu oraz opieki nad pacjentami poprzez zaoferowanie zachęt finansowych dla dostawców usług zdrowotnych, którzy wykazują konstruktywne i znaczące metody (org. meaningful use) wykorzystywania EHR. Uprawomocniony przez HITECH urząd Narodowego Koordynatora ds. Technologii Informacyjnych w Sektorze Opieki Zdrowotnej (ang. Office of the National Coordinator for Health Information Technology – ONC) jest organem odpowiedzialnym za wdrożenie użycia rozwiązań IT do amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej. Celem jest stymulacja wykorzystywania IT jako rozwiązań pozwalających na lepsze zarządzanie opieką nad pacjentami, redukcję błędów medycznych i usprawnienie przepływu informacji medycznej, a co za tym idzie, użytkowanie technologii w sposób konstruktywny i znaczący.

Kliknij w poniższy obrazek, aby pobrać cały dokument: