PARTNERZY KONFERENCJI

Partnerzy strategiczni

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. Ponadto PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty. W najbliższych latach PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne i satelitarne oraz cybertechnologie.

Deloitte Polska to jedna z wiodących firm doradczych w kraju, świadcząca usługi profesjonalne w obszarze audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego. Zespół Deloitte w Polsce liczy już ponad 2000 specjalistów z różnych dziedzin, a w Europie Środkowej ponad 5300 specjalistów.

Deloitte oferuje swoim klientom usługi najwyższej jakości łącząc wiedzę, jednolite standardy i zasoby globalnej firmy, obejmujące ponad 225 000 pracowników w 150 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

Microsoft jest liderem branży nowych technologii – dostawcą urządzeń i usług dla konsumentów oraz klientów instytucjonalnych i komercyjnych, które pomagają w pełni realizować ich potencjał.

Wśród sztandarowych produktów oferowanych przez Microsoft jest system operacyjny Windows. Firma jest liderem w zakresie cloud computing i jako jedyny dostawca posiada kompleksową ofertę infrastruktury, platformy oraz aplikacji w chmurze obliczeniowej.

Firma jest zaangażowana społecznie i dąży do poszerzenia kompetencji cyfrowych inwestując w rozwój edukacji IT, wsparcie startupów i organizacji pozarządowych. W 2015 firma przekazała na realizację tego celu w Polsce 527 milionów zł.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Regularnie osiąga wysokie wyniki przy konserwatywnym podejściu do ryzyka. Jego siłę stanowi zdolność do nieustannego doskonalenia się, dzięki której jest w stanie w pełni wykorzystywać szanse rynkowe. Działalność Banku opiera się na trzech filarach: detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. Łączy je koncentracja na potrzebach klientów i dostarczaniu jakości we wszystkich kanałach obsługi.

Cisco to światowy lider technologiczny zapewniający działanie Internetu od 1984 r. Pracownicy, produkty i partnerzy Cisco pomagają społeczeństwom łączyć się w bezpieczny sposób i korzystać z cyfrowych możliwości jutra już dziś.

PZU is the market leader in the Polish insurance services market, particularly in non-life insurance, with a 32.9% (together with Link 4) market share as at the end of Q2 2015. It is the oldest Polish insurance group offering a broad range of insurance and financial products. The principal product group offered by PZU is motor insurance for retail and corporate clients. PZU Życie is the market leader in Polish life insurance services in terms of regular gross written premiums – a 43.4% market share as at the end of Q2 2015.

Firma IBM w 2011 r. obchodziła stulecie swojego istnienia. W ofercie firmy znajduje się szeroki zakres usług doradczych i informatycznych, oprogramowanie oraz systemy i technologie informatyczne.  W ogłoszonej strategii biznesowej firma kładzie nacisk na kognitywne przetwarzanie danych i cloud computing.

Na polskim rynku IBM działa od 1991 roku. Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, a oddziały, między innymi, w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gdańsku. Firma posiada w Polsce również szereg specjalistycznych centrów, takich jak Centrum Dostarczania Usług i Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa we Wrocławiu, Centrum Dostarczania Usług w Katowicach, Laboratorium Oprogramowania i Centrum Usług Finansowo-Księgowych w Krakowie oraz Centrum Kompetencyjno-Wdrożeniowe  w Gdańsku.

T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów komórkowych w Polsce, obsługując ponad 11,6 mln klientów. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki integracji z GTS Poland w 2015 r., T-Mobile Polska stał się operatorem zintegrowanym i w ramach swojego portfolio, oprócz usług mobilnych i stacjonarnych, może oferować także pełen pakiet usług ICT. Klienci T-Mobile mają także możliwość korzystania z pełnej palety usług finansowych w ramach T-Mobile Usługi Bankowe – najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego przykładu synergii banku i telekomu.

Partnerzy główni

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.

Jesteśmy największym polskim operatorem telekomunikacyjnym kontrolowanym przez Skarb Państwa. Od ponad 20 lat łączymy wiedzę i doświadczenie naszych ekspertów, dostarczając swoje rozwiązania dla operatorów, biznesu i administracji publicznej. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu telekomunikacji i bezpieczeństwa IT dla klientów w dowolnym miejscu w Polsce. Ponadto – jako głosowy operator hurtowy – skutecznie działamy na rynku globalnym. Opieramy się na nowoczesnej i rozległej sieci transmisyjnej. Współpracujemy z kilkuset operatorami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jesteśmy teleinformatycznym mostem łączącym wschód i zachód Europy.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT, które wspomagają firmy i instytucje w osiągnięciu wyższej rentowności, optymalizując działalność operacyjną i procesy biznesowe. Głównym atutem Comarch jest głęboka wiedza branżowa, którą od 1993 roku przekazuje klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych dedykowanym różnym sektorom rynku.

Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2015 roku grupa Thales odnotowała sprzedaż w wysokości 14 miliardów euro, zatrudniając 62 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 22 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa. Thales ma wyjątkowe międzynarodowe doświadczenie. Prowadzi działalność na całym świecie współpracując z klientami i lokalnymi partnerami.

PKP CARGO jest największym w Polsce i drugim pod względem wielkości towarowym przewoźnikiem kolejowym w UE. Jako Grupa, PKP CARGO oferuje klientom zintegrowane usługi logistyczne, łączące transport kolejowy, samochodowy i morski. Spółka dysponuje najliczniejszym taborem w Polsce oraz doświadczeniem umożliwiającym obsługę najtrudniejszych zleceń.

Partnerzy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, od ośmiu lat nieprzerwanie uznawaną za najcenniejszą polską markę. Jako jedyne polskie przedsiębiorstwo znajduje się w zestawieniu największych firm świata magazynu „Fortune 500”. Koncern jest także jedyną w regionie firmą, która otrzymała prestiżowy tytuł The Most Ethical Company za 2014 i 2015 r., przyznawany przez amerykański Ethisphere Institute.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, odpowiadają za bilansowanie systemu oraz utrzymanie i rozwój sieci. Nadrzędnym celem PSE jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania i niezawodnej pracy polskiego systemu przesyłowego.

4ATP Group Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą na rynku usług informatycznych, oferującą swoim Klientom wysokiej klasy sprzęt IT oraz wysoko wyspecjalizowane wdrożenia. Od 2004 roku z sukcesami działa na rynku polskim, stale poszerzając zakres naszych usług i ulepszając ofertę narzędzi i technologii na najwyższym światowym poziomie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa. Od początku swojej działalności (1990 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa. Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. Portfel spółek ARP S.A. obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP sprawuje nadzór nad dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE EURO-PARK MIELEC oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Siedziba główna ARP S.A. znajduje się w Warszawie. Agencja ma również oddziały w Katowicach, Mielcu i Tarnobrzegu. Jest właścicielem Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, która zarządza zespołami zamkowo-parkowymi w Baranowie Sandomierskim i Krasiczynie.

Siemens is a global powerhouse focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the world’s largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of systems for power generation and transmission as well as medical diagnosis. In infrastructure and industry solutions the company plays a pioneering role. As of September 30, 2015, we had around 348,000 employees in more than 200 countries. In fiscal 2015, they generated revenues of €75.6 billion.

Partner CYBRESEC Start-Up Days

Fundusz Witelo jest wspólnym przedsięwzięciem Grupy PZU oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Witelo umożliwi budowę w Polsce ekosystemu venture capital (VC), z którego skorzystają zarówno inwestorzy jak i zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz, poprzez VC, zamierza wspierać realizację innowacyjnych projektów oraz umożliwi transfer know-how. Tym samym będzie też promować Polskę jako miejsce do inwestycji.

Partner wspierający

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

BAE Systems provides some of the world’s most advanced, technology-led defence, aerospace and security solutions and employ a skilled workforce of some 83,400 people in over 40 countries. Working with customers and local partners, we develop, engineer, manufacture and support products and systems to deliver military capability, protect national security and people and keep critical information and infrastructure secure.

Towarowa Giełda Energii SA (TGE) was established at the end of 1999. In the first six months, from registration of its business operations, it has launched the Day Ahead Market (electricity spot market). In 2003, TGE was the first and so-far only entity to obtain a license to run a commodity exchange market from the Financial Supervision Commission (KNF).

Partnerzy merytoryczni

To reach another person on the Internet, you have to type an address into your computer – a name or a number. That address has to be unique so computers know where to find each other. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) helps coordinate and support these unique identifiers. ICANN is a not-for-profit public-benefit corporation and together with its worldwide community it helps keeping the Internet secure, stable and interoperable.

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Pomysłodawcą był Sekretarz Generalny ONZ Koffi Annan. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.