PODSUMOWANIE KONFRENCJI

Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, organizowane przez Instytut Kościuszki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Kraków Convention Bureau oraz Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa.

Wspólnie zainicjowaliśmy paneuropejską debatę kompleksowo podejmującą tematykę cyberbezpieczeństwa, jednego z największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś kraje regionu i stworzyliśmy nową jakość w procesie wypracowywania efektywnych rozwiązań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa Europy i świata.

Dzięki naszym wspólnym staraniom, dziś możemy cieszyć się z sukcesu Forum, które stało się jednym z największych wydarzeń tego typu w Europie i na stałe wpisuje się w kalendarz najważniejszych konferencji o charakterze public policy.

Powodzenie CYBERSEC sprawia, że Polska, jako kraj o szczególnych uwarunkowaniach geopolitycznych może stać się miejscem kreowania kierunków dalszego rozwoju w tym obszarze, a wykorzystując swoje przewagi komparatywne oraz światowe dobre praktyki może tworzyć swoje narodowe zdolności w sektorze cyberbezpieczeństwa.

 

KLIKNIJ W OKŁADKĘ I POBIERZ PODSUMOWANIE KONFERENCJI

podsumowanie_okladka