FORMUŁA CYBERSEC

Kompleksowy program CYBERSEC podejmuje tylko aktualne, realne problemy. Agenda Forum jest nieustannie ulepszana w porozumieniu z partnerami z sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

Dwa dni inspirujących obrad prowadzonych w innowacyjnych formach angażują kluczowych interesariuszy cyberprzestrzeni. Merytoryczny dialog w ramach czterech ścieżek tematycznych – PAŃSTWO, WOJSKO, PRZYSZŁOŚĆ, BIZNES, jest narzędziem do wymiany poglądów na temat cyberprzestrzeni i cyfryzacji, jak i oceny kluczowych wyzwań cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia najwyższych rangą decydentów. Eksperci  zaangażowani w debatę skupiają się na analizie konkretnych rozwiązań regulacyjnych dla UE oraz poszczególnych państw członkowskich. Nasza formuła uwzględnia serię wspólnie zaprojektowanych działań i rekomendacji pokonferencyjnych, będących odpowiedzią na globalny rozwój cyberbezpieczeństwa. Wreszcie, wspólny ‘networking’ i nawiązywanie kontaktów to bardzo istotny  element projektu CYBERSEC.